skip to Main Content
021-27647947 Info@Icp.co.ir

به جهت ارائه خدمات با کیفیت هر چه بیشتر، این شرکت لیستی از تامین کنندگان معتبر را جهت تامین کالای مورد نیاز در پروژه های اجرایی خود انتخاب و بر اساس حسن سابقه آنها در پروژه های پیشین، در سایر پروژه ها به صورت تخصصی از آن ها استفاده می کند.

Back To Top